1- 1 of 1 Item  
Lawrence H. Slaughter Collection of English maps, charts, globes, books and atlases / Atlases / De Gedenkwaardige Reizen vanden beroemden Capiteyn Johan Smith na Virginien : gedaan in den Jare 1606. en vervolgens ; waar in een nauwkeurige beschrijving dier Plaatsen, desselfs Inwoonders, hunne Godsdienst, Zeden, Gewoontens, manieren van Regeering, Planten, Vrugten, enz. omstandig vertoond werd, mitsgaders des Schrijvers wonderlijke gevallen met de Wilden, en verdere zeldzame ontmoetingen ; nu aldereerst uit het Engels vertaald, met nodige Konst-printen en Register voorzien.

 


NYPL Digital Gallery provides free and open access to over 800,000 images digitized from primary sources and printed rarities in the vast collections of The New York Public Library, including drawings, illuminated manuscripts, historical maps, vintage posters, rare prints and photographs, illustrated books, printed ephemera, and more.