1 of 1 Item


Source:   Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten, en haare wyze van brand-blussen, tegenwoordi ....


Back to Results Thumbnails View Enlarged Image Add to Selections Purchase Print or Photo Gift Printer-Friendly Version

Afbeelaing van de Plaats geschikt tot de Jaarlyksche Exercitie der Slangbrandspuyten binnen Amsterdam.

Image ID: 3939522

Afbeelaing van de Plaats geschikt tot de Jaarlyksche Exercitie der Slangbrandspuyten binnen Amsterdam. ([1968 reprint])

Image Details

Image Title

:  Afbeelaing van de Plaats geschikt tot de Jaarlyksche Exercitie der Slangbrandspuyten binnen Amsterdam.

Additional Name(s)

: Heyden, Jan van der, 1637-1712 -- Author

Source

: Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten, en haare wyze van brand-blussen, tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde. Behelzende wijders aanwijzing van 't verschil tusschen haare uitwerking en die van d'oude blus-gereedschappen en spuiten; zo uit de werktuigen zelve, als uit de blussing der branden, welke binnen deeze stad, onder 't gebruik van beyde, zyn voorgevallen. Nevens beschrijving der brand-ordres van de stad Amsterdam. Door Jan van der Heiden en Jan van der Heiden de Jonge. t' Amsterdam, Gedrukt voor de erfgenaamen van Jan vander Heiden, 1735.

Source Description

: 50 p. 25 plates. 48 cm.

Location

: Stephen A. Schwarzman Building / General Research Division

Catalog Call Number

: H-10 185

Digital ID

: 3939522

Record ID

: 2022478

Digital Item Published

: 11-18-2011

Browse More

Sources, libraries, guides, online catalog

Link

Permalink (click to copy):

Embed this image (click code)NYPL Digital Gallery provides free and open access to over 800,000 images digitized from primary sources and printed rarities in the vast collections of The New York Public Library, including drawings, illuminated manuscripts, historical maps, vintage posters, rare prints and photographs, illustrated books, printed ephemera, and more.